פירוש המונח המונח הלועזי
מערכת לניהול חצר. קרי, ניהול וארגון המשאיות בחצר Yard Management System (YMS)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל