פירוש המונח המונח הלועזי
ספירה מלאי כוללת מ"קיר אל קיר" Wall to wall count
היטל מלחמה המוטל על הובלה לאזורים בהם קיימת סכנת מלחמה War Risk
מחסן Warehouse
מערכת לניהול "רצפת" המחסן Warehouse Management System (WMS)
כרייה מהאינטרנט. ענף בתחום ניהול הידע המאפשר הסקת מסקנות מתוך נתונים באתרי האינטרנט (טקסט, קול ומולטימדיה) Web Mining (WM)
רשת תקשורת אלחוטית לטווחים קצרים עד בינוניים Wireless Fidelity (Wi-Fi)
רמות ביצוע עולמיות. הרכש בארגון גלובלי שואף להתבסס על ספקים בעלי רמות ביצוע עולמיות World Class Performance
ארגון הסחר הבין-לאומי World Trade Organization (WTO)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל