פירוש המונח המונח הלועזי
ניתוח ערך. גישה שיטתית, יצירתית ומאורגנת לבחינת הפעילויות שמוצר אמור לבצע כדי להגדיל את הערך שלו באמצעות שיפור הביצועים של תפקודו והוזלת ייצורו Value Analysis
שונות. שינויים בביקוש סביב ממוצע הצריכה. ככל שפיזור הנתונים רב יותר, כך יש קושי גדול יותר לחזות את הביקושים העתידיים Variance
ניהול מלאי באמצעות הספק. הספק אחראי על ניהול המלאי של הלקוח Vendor-Managed Inventory (VMI)
טכנולוגיה המאפשרת לבצע שיחת טלפון על רשת תקשורת מחשבים Voice Over IP (VOIP)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל