פירוש המונח המונח הלועזי
יחידת מידה Unit of measure (U/M)
פריקה ממכולה Unstuffing
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל