פירוש המונח המונח הלועזי
מכלית. אניה המיועדת להובלת מטען בצובר נוזלי, כגון נפט ומוצריו Tanker Vessel
מכרז Tender/Bid
כריית טקסט. ענף בתחום ניהול הידע המאפשר הסקת מסקנות מתוך טקסטים כתובים Text Mining (TM)
צד שלישי המספק שירותי אחסנה ולוגיסטיקה. ארגון המקבל סחורה מהספק נעזר בגורם שלישי כדי לחסוך בעלויות תפעוליות Third Party Logistics (TPL)
בקרת איכות כוללת. גישה כוללת להשגת שביעות הרצון של הלקוח ומעורבותו של הספק, פתרון בעיות מובנה, הלך רוח של שיפור מתמיד ושילוב מערכות להשגת שיפור האיכות Total Quality Control (TQC)
ניהול איכות כוללת. גישה כוללת לאיכות, המבוססת על 14 נקודות. עקרונות הגישה שוזרים רעיונות ניהוליים, טכניקות סטטסיטיות ומרכיבים אנושיים לחזון אחד, שנועד לסייע לארגונים להתמודד עם הצרכים המשתנים של לקוחותיהם ולהיענות להם Total Quality Management (TQM)
מסלול, נתיב Track
אות מעקב. מדד סטטיסטי המאפשר לזהות סטיות חיזוי המתמשכות לאורך זמן Tracking Signal
שטעון. פריקת מטענים והעברתם לכלי הובלה אחר Transhipment
הובלה מנקודה לנקודה Transportation
מגמה בביקוש. שינוי עקבי המבטא עליה או ירידה בקצב הצריכה Trend
יחידת מכולה באורך 20 רגל. לצורך זה, מכולה באורך 40 רגל שווה ל- 2 TEU's Twenty equivalent unit (TEU)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל