פירוש המונח המונח הלועזי
זיהוי באמצעות תדרי אלחוט. מערכת מעקב אלחוטית, שמבוססת על תג המכיל שבב, קוד מוצר אלקטרוני ואנטנה. המערכת מאפשרת מעקב בזמן אמת אחר מיקום הפריט מפס הייצור, דרך המחסן ועד עגלת הקונה בחנות Radio Frequency Identification (RFID)
העברת נתונים בזמן אמת Real-Time
קבלת סחורה למחסן Receiving
למחזר. שימוש חוזר בחומרים Recycle
עיצוב מחדש של הארגון. בחינה של הנחות היסוד ויצירת שינויים לצורך התאמת הארגון לסביבתו העסקית - לקוחות, מתחרים ושינויים סביבתיים Reengineering
ביקושים רלוונטיים הנלקחים בחשבון לצורך סיווג הביקוש Relevant Demands
אריזה מחדש. החלפת מארז במארז חדש Repacking
חידוש/רענון מלאי Replenishment
בקשה לקבלת מידע. מסמך פניה לספקים לקבלת מידע טכני וכלכלי על מוצר/שירות. הבקשה נעשית, בדרך-כלל, כאשר אין לארגון מספיק מידע על הפתרון הדרוש לו. הבקשה אינה מחייבת את הארגון לרכוש את המוצר/השירות Request for Information (RFI)
בקשה להצעת מחיר. מסמך פניה לספקים לקבלת הצעת מחיר. הצעת המחיר מחייבת את הספק Request For Proposal (RFP)
מבחני מחקר ופיתוח. מבחנים, המתבצעים על חומרים, חלקים ומכלולים במהלך תיכון מוצר, כדי לבדוק את תגובתם על תנאים קיצוניים וכדי להבטיח, בהסתברות גבוהה דייה, שגבולותיהם הטכנולוגיים יהיו מספקים Research & Development Tests
החזרת מוצרים מלקוחות. תהליך הכולל: איסוף מוצרים מלקוחות, בדיקת אחריות, זיכוי על-פי צורך, תיקון המוצרים והחזרתם ללקוחות, מיחזור או השמדה, וכו' Return Merchandise Authorization (RMA)
החזרות למחסן Return To Stock (RTS)
החזרות לספקים Return To Vendor (RTV)
לוגיסטיקה חוזרת, תהליך החזרת סחורות והטיפול בהן Reverse Logistics
זמן אבחון. פרק הזמן העובר בין הזמנה להזמנה Review Time
אשראי דוקומטרי חוזר. הבנק הפותח את מכתב האשראי רשאי לבטלו כל עוד לא בוצע תשלום על-ידי הבנקים Revocable L/C
הגדרת הכללים והאחריות של גורמים בארגון המעורבים בתהליך עבודה, כדוגמת תהליך רכש Rules & Responsibilty
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל