פירוש המונח המונח הלועזי
מבחני הוכחת כושר. מבחנים, המתבצעים על מוצר שלם, בגמר התיכון, או לפני שימוש ראשוני, כדי לבדוק את כושר עמידתו של המוצר בתנאים מוגדרים ולבחון את התאמתו ללקוח, או לשוק מסוימים Qualification Tests
רשימת הספקים המאושרים בארגון Qualify Vendor List (QVL)
הבטחת איכות. מושג, המתייחס למכלול הפעולות השיטתיות והמתוכננות לצורך הקניית ביטחון נאות, שהמוצר יספק את דרישות האיכות שנקבעו Quality Assurance (QA)
בקרת איכות. מושג, המתייחס לטכניקות ולפעילויות, הנחוצות למילוי דרישות האיכות Quality Control (QC)
הסמכה של מערכת ניהול האיכות. אישור הניתן לארגון על מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות תקנים ו/או רשויות Quality Management System (QMS)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל