פירוש המונח המונח הלועזי
לארוז, אריזה Packing
מפרט האריזות ותכולתן. מסמך הכולל פירוט מלא של מספר האריזות שהגיעו במשלוח, תכולה של כל אחת מהן, סימניה המזהים ומספרה הסידורי Packing List
משטח Pallet
שיטה פרמטרית. שיטה המאפשרת להעריך מחיר באמצעות איתור הפרמטרים (הגורמים) העיקריים הדורשים משאבים לייצור/לביצוע, ועל יצירת משוואה המקשרת בין הכמות הנדרשת מכל פרמטר ובין המשאבים הדרושים לייצור/לביצוע Parametric Method
מספר קטלוגי Part Number (P/N)
משטח ארבע דרכי בעל כניסה חלקית Partial four-way pallet
תחליפים מאושרים Parts Manufacture Authorization (PMA)
בקרת תצורה פיסית, בדיקות פיסיות למוצר Physical Configuration Audit (PCA)
מערכת לליקוט פריטים המנחה את המלקט באמצעות קול Pick By Voice (PBV)
מערכת לליקוט פריטים המנחה את המלקט לפי נקודות אור Pick To Light (PTL)
ליקוט פריטים מהמחסן Picking
הובלה מרציף לבית. הובלה מרציף נמל היצוא (נמל הטעינה) ליעד הסופי למסירת הטובין (עד ל"בית") Pier to House (P/H)
הובלה מרציף לרציף. הובלה מרציף נמל היצוא (נמל הטעינה) לרציף נמל היבוא (נמל הפריקה) Pier to Pier (P/P)
מחזור "תכנן-עשה-בדוק-פעל" של שיוהרט המאפשר שיפור בתהליכי העבודה Plan, Do, Check, Act (PDCA)
נמל Port
נמל היעד בו נפרק המטען Port of discharge
נמל המוצא בו מועמס המטען Port of loading
התרה מוקדמת. היתר לשחרור מטען מהמכס הניתן מיד לאחר המראת המטוס מהנמל האחרון Pre-Clearance
אחזקה מונעת. טיפול מונע הניתן לציוד כדי למנוע כשל או תקלה Preventive maintenance
ניתוח מחירים. ניתוח מחיר של הצעה מתבסס על השוואה להצעות מחיר מתחרות, להצעות מחיר קודמות, למחיר השוק ול"מוצרים דומים", ללא בדיקת עלויות Price Analysis
רכש, רכישה Procurement/Purchase
ניהול מחזור החיים של מוצר. ענף בטכנולוגית המידע המאפשר לעובדי הארגון השונים לנהל את התפתחות המוצר לאורך מחזור חייו ולעקוב אחריו Product Lifecycle Management (PLM)
סיכון הקשור במוצר שנגזר מיכולת הספק ליישם ולבצע את הדרישות מהמוצר המסוים והרלוונטי Product Risk
טכניקה להערכת תכנית ולבדיקתה. שיטה המשמשת לתכנון פרוייקט ולבקרתו באמצעות רשת המתארת את המשימות שיש לבצע ואת הקשרים בין המשימות Program evaluation and review technique (PERT)
קידום מכירות. מבצעי קידום מכירות נלקחים בחשבון בחיזוי הביקושים העתידיים Promotion
הזמנת רכש Purchase Order (PO)
דרישת רכש Purchase Request (PR)
רכש, רכישה Purchase/Procurement
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל