פירוש המונח המונח הלועזי
אוליגופול. שוק המאופיין במיעוט ספקים ונותני שירותים. אוליגופול הוא שוק עם תחרות מוגבלת המאופיין במחירים גבוהים Oligopoly
המשלוח הועמס על סיפון האונייה, המטוס או הרכבת On Board
הנקודה בה המשלח "שם את ידו על הסחורה". המשמעות: השליטה על הסחורה עוברת לידיו. On hand
הובלה על סיפון אוניה On-deck
חשבון פתוח. המוכר שולח את הסחורה ואת המסמכים הנלווים אליה לקונה. הקונה מתחייב להעביר את התשלום בגין הסחורה בתאריך עתידי המוגדר מראש. השיטה מקובלת בשוק של "קונים" וכאשר למוכר יש אמון מלא בקונה Open Account
מכרז פתוח לכול המתפרסם בכלי התקשורת. מיועד לכל ספק שמעונין להגיש הצעת מחיר ועומד בתנאי המכרז Open Bid
מכולה עם גג פתוח/ללא גג, בדרך-כלל, עם כיסוי ברזנט בלבד Open Top
אישור הזמנה. הספק מאשר את קבלת ההזמנה, את פרטיה ואת תנאיה Order confirmation
מוצר/חלף מקורי Original Equipment Manufacture (OEM)
מיקור חוץ. תפיסה ניהולית לפיה עבודות ושירותים, שאינם חלק מ"ליבת העסק", נמסרים לביצוע באמצעות גורמי חוץ Outsourcing
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל