פירוש המונח המונח הלועזי
ניתוח צרכים. ניתוח הצרכים מבטיח שהדרישות שהוגדרו במפרט הטכני, בתכולת העבודה וברמת השירות עונות בצורה מיטבית על צורכי הארגון Needs Analysis
הכנסת מוצר חדש. להכנסת מוצר חדש יש היבטים הנדסיים ולוגיסטיים המחייבים את התיחסות המתכננים New Product Introduction (NPI)
הסכם סודיות עם הספק למניעת חשיפת מידע אודות הארגון Non Disclose Agreement (NDA)
פריטים ללא תנועה/מלאי עומד Non Moving Items (NMI)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל