פירוש המונח המונח הלועזי
אחזקה. מכלול הפעולות שיש לבצע כדי להבטיח את שמישות הציוד ותפקודו התקין לאורך מחזור חייו Maintenance
פריטי אחזקה, תיקון והפעלה (קרי, פריטים המשמשים לאחזקת ציוד, לתיקונו ולהפעלתו) Maintenance, Repair and Operations (MRO)
ייצר או רכוש. החלטה שיש לקבל - האם כדאי לייצר לבד או לרכוש מגורם חיצוני Make-or-Buy
ניהול לפי חריגים. גישה ניהולית הגורסת שיש להתמקד בזיהוי החריגים ובטיפול בהם Management By Exceptions
תזמון אב לייצור Master Production Schedule (MPS)
ועדת סקר חומרים Material Review Board (MRB)
זמן ממוצע בין תקלות. פרק הזמן הממוצע החולף בין תקלה לתקלה. משמש מדד לאמינות המערכת או ציוד Mean Time Between Failures (MTBF)
זמן ממוצע לתיקון תקלה Mean Time To Repair (MTTR)
אבן דרך בפרוייקט. ציון דרך או אירוע עיקרי לצורך מעקב אחר התקדמות הביצוע ולצורך התחשבנות בגין ביצוע חלק מוסכם מעבודת הפרוייקט Milestone
כמות מינימלית להזמנה. אילוץ המשפיע על קביעת גודל ההזמנה Minimum Order Quantity (MOQ)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל