פירוש המונח המונח הלועזי
תיוג, הדבקת תוויות Labeling
ניפוק פריטים לפי "אחרון נכנס - ראשון יוצא" Last In First Out (LIFO)
זמן אספקה - מרגע הזמנת פריט ועד לרגע שהפריט זמין לשימוש Lead Time
עקומת למידה. גרף המתאר את משך הזמן לביצוע פעולה לאורך ציר הזמן. משך הביצוע הולך ופוחת ככל שחוזרים על ביצוע הפעולה Learning curve
מטען שאינו ממלא מכולה, ובדרך-כלל, מאוחד עם מטענים של לקוחות אחרים באותה מכולה Less than Container Load (LCL)
אשראי דוקומנטרי / מכתב אשראי. הבנק שפותח את מכתב האשראי מתחייב לשלם ליצואן נגד הצגת המסמכים הנדרשים במכתב האשראי Letter of Credit (L/C)
עלות מחזור החיים. העלות כוללת את כל העלויות לאורך מחזור החיים של הציוד, כגון: עלויות אפיון, רכש, בדיקה, הפעלה, אחזקה והוצאה משימוש Life Cycle Cost (LCC)
עלות התמיכה לאורך מחזור חיי המוצר. עלות התמיכה אינה כוללת את עלות הפיתוח ואת עלות ההצטיידות Life Support Cost (LSC)
משאית עם מנוף Lift Truk
העמסת סחורה Loading
מרכז לוגיסטי (מרלו"ג) Logistics Center (LC)
לוגיסטיקה המתבצעת באתר הלקוח Logistics on site
פריט שזמן אספקתו ארוך במיוחד Long Lead Item
ראו Batch number Lot number
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל