פירוש המונח המונח הלועזי
מונח יפני שמשמעותו שיפור מתמיד Kaizen
גודל מנה המועבר בתהליך הייצור, כדי להבטיח אספקה "בדיוק בזמן" Kanaban
מדד להערכת ביצוע, כגון: קצב קליטה למחסן, אמינות מלאי, זמינות פריטים, קצב ליקוט, דיוק אספקה, וכו' Key Performance Indicator (KPI)
הכנת ערכות/קיטים Kitting
ניהול הידע. תפיסה כוללת לניהול "משאב" הידע, ותהליך של הפיכת נתונים למידע בעל משמעות וערך, ונגיש למשתמשים Knowledge Management
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל