פירוש המונח המונח הלועזי
יבוא סחורה ממדינה אחרת Importt
תהליך הכנסת סחורה למחסן Inbound
הגדרות של תנאי מכר אחידים בסחר בין-לאומי. תנאי המכר מגדירים את נקודת המסירה של הסחורה, את הנקודה שבה זיקת הביטוח עוברת לקונה ואת חלוקת עלויות ההובלה INCOTERMS
תוספת גודל בהזמנה הנגזרת, בדרך כלל, מגודל יחידת האריזה Incremental Order Quantity (IOQ)
הוצאות עקיפות Indirect cost
רכש עקיף של אמצעים ושל שירותים עקיפים החיוניים לפעילות הארגון Indirect Procurement
סימן מוסכם בבקשה להצעת מחיר המובא לידיעה בלבד. בדרך-כלל אין צורך בתשובה. היעדר תשובה יובן כ"קראתי והבנתי" Information (I)
אחזור מידע. ענף בתחום ניהול הידע המאפשר לחפש ולאתר פריטי מידע מתוך "ים הנתונים" Information Retrieval (IR)
פיקוח, בדיקה, השגחה וביקורת, כגון על סחורה במחסן Inspection
תמיכה כוללת במוצר (תכ"מ) לאורך כל מחזור חייו. התכ"מ מיועדת להבטיח זמינות גבוהה של המוצר לאורך כל מחזור חיייו בעלות מיטבית Integrated Logistic Support (ILS)
לשכת המסחר הבין-לאומית International Chamber of Commerce (I.C.C)
ארגון תקינה בין-לאומי International Standard Organizaion (ISO)
מלאי של חומרי-גלם, מלאי בתהליך ותוצרת-גמורה Inventory
דיוק המלאי. שיעור ההתאמה בין המלאי בפועל למלאי הרשום Inventory Accuracy
ניהול מלאי Inventory Management
ראו Inventory turns Inventory turnover
סבב מלאי Inventory turns
חשבון שהיצואן מפיק. המסמך מתאר את הסחורה, כמותה, מחיר ליחידה, מחיר כולל (ולעתים פרטים נוספים כגון תנאי משלוח, צורת משלוח וכו'). המסמך חתום על-ידי היצואן Invoice
אשראי בלתי חוזר. הבנק הפותח את מכתב האשראי מתחייב התחייבות מוחלטת לשלם בכפוף למילוי תנאי האשראי Irrevocable L/C
תקן המגדיר דרישות איכות סביבה ISO 14000
תקן המגדיר דרישות בטיחות ISO 18000
תקן המגדיר דרישות איכות (כלליות) ISO 9001:2000
פריט. הפריט עשוי להיות: חומר, רכיב, חלף, אבזר, תת-מכלול, מכלול, מוצר, מכונה או מערכת Item
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל