פירוש המונח המונח הלועזי
טיפול/נגיעה בסחורה Handling
עלויות הטיפול (במלאי) Handling costs
חומר מסוכן (חומ"ס) Hazardous Material
מכולה באורך 40 רגל ובגובה גבוה יותר מאשר הסטנדרט High Cube
הובלה מבית לבית. הובלה ממקום המסירה של הסחורה (מ"הבית") ליעד הסופי למסירת הטובין House to House (H/H) / Door to Door
הובלה מבית לרציף. הובלה ממקום קבלת הסחורה (מ"הבית") לנמל היבוא (נמל הפריקה) House to Pier (H/P)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל