פירוש המונח המונח הלועזי
אישור מעבר בשער הנמל Gate Pass
סימן מוסכם בבקשה להצעת מחיר המבטא דרישה לתשובה כללית ובפורמט חופשי יחסית. בדרך-כלל זה פורמט פתוח המאפשר לספק להוסיף הצעות, הרחבות ופתרונות משלו General (G)
תנאי ייצור ניאותים. מסמך המפרט את הדרישות לתנאי ייצור ניאותים במפעל Good Manufacturing Practice (GMP)
משקל ברוטו Gross weight
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל