פירוש המונח המונח הלועזי
תשתיות, כגון: מרכז לוגיסטי, מרכז שירות, ציוד קבוע, וכו' Facilities
קצב צריכה מהיר, כאשר הפריטים נצרכים בכמות רבה Fast Moving
פריטים בעלי קצב צריכה גבוה/תנועה מהירה Fast Moving Items (FMI)
פרוטוקול להעברת קבצים ממחשב למחשב באמצעות האינטרנט File Transfer Protocol (FTP)
תוצרת גמורה (תוצ"ג) Finish Goods (FG)
ביקורת דגם ראשון באתר הספק First Article Inspection (FAI)
ניפוק פריטים לפי "תאריכי פקיעת תוקף" First Expiration First Out (FEFO)
ניפוק פריטים לפי מועד הגעתם למחסן - "ראשון נכנס - ראשון יוצא" First In First Out (FIFO)
מכולת משטח ללא קירות וללא גג המשמשת, בדרך-כלל, להובלת משלוחים ימיים חריגים בגודלם Flat Rack
אחסון דינמי. אמצעי אחסון משופעים הגורמים לפריטים לגלוש מאחור ולזרום קדימה מיד לאחר ליקוט פריט מהחזית Flow rack
מינהל המזון והתרופות האמריקאי Food and Drug Adminstration (FDA)
תחזית צכירות/צריכה. הערכה לביקושים עתידיים Forecast
מלגזה Fork-lift
מכרז. תהליך פורמלי לביצוע תחרות בין ספקים. התהליך כולל את הפצת מסמכי הבל"מ, קבלת הצעות מחיר עד מועד שנקבע מראש וקביעת הזוכה Formal Bid or Tender
מכולה בת 40 רגל Forty Foot Equivalent Unit (F.E.U)
משטח ארבע-דרכי Four-way pallet
הזמנת מסגרת. הזמנה לאספקת חומרים, מוצרים או שירותים במסגרת זמן ותקציב שנקבעים מראש. הזמנת המסגרת מאפשרת להזמין לפי הצורך את הכמות הדרושה ובמועד המתאים בכפוף להסכם המסגרת שנקבע Frame order
מסירה על הרציף לצד האניה. המוכר אחראי להביא את הטובין עד לצד האניה. עם מסירת הטובין לצד האניה האחריות עוברת מהמוכר לקונה וכל ההוצאות והסיכונים הכרוכים בייצוא הטובין, בקבלת אישורים/רשיונות חלים על הקונה Free Alongside Ship (FAS)
מסירה למוביל. המוכר אחראי להעביר את הטובין ואת כל המסמכים הדרושים (כגון שטר מטען) למוביל בנקודה מוגדרת. הקונה אחראי לקבוע את המוביל ואת נקודת המסירה ולשלם עבור ההובלה. האחריות לאובדן או לנזק מועברת לקונה בזמן ובמקום המסירה למוביל Free Carrier (FCA)
מסירת הטובין מעבר למעקה האניה. המוכר אחראי לבצע את כל ההליכים הקשורים להתרת הטובין לייצוא ולאישורי טעינה. הקונה נושא בעלויות הביטוח וההובלה Free On Board (FOB)
מכולה עם מטען מלא Full Container Load (FCL)
בקרת תצורה פונקציונלית. בדיקות תפקודיות למוצר Functional Configuration Audit (FCA)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל