פירוש המונח המונח הלועזי
הזמנה הכוללת סחורה שאינה זמינה (אינה קיימת במלאי או שאינה מוכנה) ולכן תסופק במועד מאוחר יותר Back Order
פריטים בהזמנת לקוח שעדיין לא הועברו/נשלחו Backlog
בר-קוד. טכנולוגיה מתקדמת לזיהוי פריט באמצעות סריקה Bar-Code
סורק בר-קוד Bar-Code scanner
אצווה/קבוצה של פריטים מסדרת ייצור מסוימת Batch
מספר אצווה Batch number
שוק דובי. הכוונה לשוק בשפל שבו המחירים יורדים Bear Market
מכרז Bid/Tender
שטר מטען Bill of lading
עץ מוצר. רשימת כל החומרים, החלקים והרכיבים הדרושים לייצור המוצר Bill of Materials (BOM)
מודול לחיוב פעילות Billing
הזמנת מסגרת. הזמנה פתוחה המאפשרת לגורמים בארגון למשוך טובין ישירות מהספק בכפוף למסגרות תקציב וזמן Blanket Purchase Order (BPO)
מחסן ערובה בו מוחזקות סחורות עד לשחרורן מהמכס Bonded warehouse
הזמנת מקום מראש. הזמנת מקום אצל מוביל, כגון: חברת תעופה או חברת ספנות, כדי להעביר משלוח Booking
סיעור מוחות. קריאת תיגר על הנחות בסיסיות של תהליך מצוי. דיון משותף שבו מעלים ללא מגבלות את כל הרעיונות המוזרים שאפשר לעלות. רק לאחר שכל הרעיונות "מונחים" על השולחן מתחילים לנתח את היתכנותם ואת ערכם Brainstorming
נקודת מפנה. נקודה שממנה יווצר שינוי. היעדר תגובה תגרום למפנה שלילי. תגובה מתאימה עשויה להביא למפנה חיובי Break Point
אחזקת שבר. טיפול הניתן לציוד לאחר שאירעה תקלה או שבר Breakdown maintenance
מלאי ביטחון. מלאי הביטחון מוחזק כדי לכסות את החלק הבלתי צפוי בביקוש. רמת מלאי הביטחון מושפעת ממספר גורמים וביניהם: שונות הביקוש ורמת השירות הרצויה Buffer Stock
אזור אחסון של פריטים במערום Bulk Area
שוק שורי. הכוונה לשוק גואה שבו המחירים עולים Bull Market
משלוח הכולל כמה מוצרים שאוגדו יחדיו Bundle
היטל דלק המוטל על הובלה ימית במקרה של התייקרות הדלק בעולם Bunker Adjustment Factor (BAF)
מערכות תובנה עסקית, המאפשרות לנתח באופן ממוכן את הידע; להפיק ממנו באופן אוטומטי קשרים והקשרים, קרי, לענות על שאלות שלא נשאלו; ולחזות מראש אירועים ומגמות Business Intelligence (BI)
תיכון מחדש של תהליכים עסקיים. הערכה מחודשת מן היסוד, של ההנחות הבסיסיות עליהן מבוסס התהליך ועיצובו חדש Business Process Redesign (BPR)
מימשקי מערכות באינטרנט לתקשורת בין ארגונים Business To Business (B2B)
ממשקי מערכות באינטרנט לתקשורת בין ארגון ללקוח סופי Business To Customer (B2C)
קשר בין עסק לארגון (הכוונה לארגון לא עסקי) Business To Enterprise (B2E)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל