פירוש המונח המונח הלועזי
מודל פארטו, שיטת ABC, כלל 20-80. עיקרון המיושם בניהול מלאי - מחלקים את המלאי לשלוש קבוצות: B, A ו- C וממקדים את התשומות בקבוצה A, שהיא 20% מהפריטים ו- 80% מערך הצריכה ABC method
מבחני קבלה. מבחנים, המתבצעים על רכיבים, חומרי-גלם, חומרים בתהליך ומוצרים מוגמרים, עם רכישתם, או במהלך ייצורם, כדי לבדוק את עמידתם בדרישות האיכות שהוגדרו בתכן Acceptance Tests
אישור קבלה Acknowledgment
מועד איסוף בפועל. המועד בו המוביל אסף את הסחורה Actual Pickup Date (APD)
זמן הגעה בפועל Actual Time of Arrival
עבודות ערך-מוסף, כגון: משטוח מחדש, אריזה מחדש, הדבקת תוויות, וכו' Added-value
שירותי ערך מוסף הניתנים ללקוח בשרשרת האספקה Added-Value Supply Chain
תשלום מראש. התמורה כולה או חלקה עוברת למוכר עוד לפני אספקת הסחורה. השימוש בשיטה זו מקובל כאשר למוכר יש את הכוח לקבוע את תנאי העסקה, כאשר הקונה מוכן לתנאים אלו תמורת הנחה משמעותית או כאשר הייצור נעשה במיוחד לפי הזמנת הקונה Advance / Pre Payment
פרטי המשלוח הנסמרים ללקוח לקראת אספקת הסחורה Advanced Shipping Notice (ASN)
שירות ללקוח לאחר אספקת המוצר After-Sale Service
"כל הביקושים אפס", כאשר אין צריכה והפריטים במלאי ללא תנועה כלל All Demand Zero
רשימת ספקים מאושרים Approved Vendor List (AVL)
"כפי שהוא". הטובין מוצעים לרוכש במצב "כפי שהוא". לקונה אין אפשרות לקבל אחריות או ערבות לטיב הביצוע AS IS
בהקדם האפשרי As Soon As Possible (ASAP)
קיבוץ משלוח עם משלוחים אחרים של היבואן. בסחר בין-לאומי - סוכן המשלח בחו"ל עשוי להתבקש לקבץ מספר משלוחים של היבואן Assembly
מבדק Audit
מערכת אחסנה ושליפה אוטומטית. מחסן אוטומטי Automated Storage and Retrieval (AS/RS)
פריטים זמינים לאספקה Available To Promise (ATP)
כל הזכויות שמורות לאיכות ומצוינות בניהול | ת"ד 6703, אורנית, 44813
הקמת האתר: סטודיו דקל